mars 2020

30. Mars 2020

Algoritmen sier kjøp. Sluttkurs noteres som kjøpskurs. OBX indeks sluttkurs: 649,19– H651,84 – L631,17 DNB OBX sluttkurs: 61,39 – H62,07 – L60,44